Vermogensbeheer

Wat is vermogensbeheer?
Er bestaat een veelvoud aan definities en interpretaties van het begrip vermogensbeheer. In algemene zin kan worden gesteld dat bij vermogensbeheer het vermogen in handen wordt gelegd van een bank of vermogensbeheerder die volgens de gemaakte afspraken het dagelijks beheer uitvoert, zonder vooraf goedkeuring te vragen over elke transactie.
Risicoprofiel
Bij vermogensbeheer aldus wordt het vermogen aan een bank of vermogensbeheerder toevertrouwd. Het beheer hiervan vindt plaats volgens een vooropgezet beleggingsplan, waarbij het risicoprofiel van de cliënt vaak bepalend is. Het profiel varieert vaak van ‘zeer defensief’ tot ‘zeer offensief’. De defensieve belegger zal een klein risico willen lopen om een gedeelte van zijn vermogen te verliezen en zal daardoor genoegen moeten nemen met een kleinere kans op een hoog rendement. De offensieve belegger zal tegenover een grotere kans op een hoog rendement bereid moeten zijn om een grotere kans om een deel van zijn vermogen te verliezen moeten accepteren.
Instapniveau
Elke bank en vermogensbeheerder kent zijn eigen instapniveau, waarbij een ondergrens van € 100.000 of meer gebruikelijk is. Er wordt uiteraard ook een vergoeding afgesproken die de vermogensbeheerder voor zijn werkzaamheden ontvangt. De hoogte van de vergoeding wordt normaliter uitgedrukt in een percentage van het beheerd vermogen en kan daarnaast gerelateerd zijn aan de ‘performance’ van zijn werkzaamheden.

Comments are closed.