ABN AMRO

ABN AMRO Vermogensbeheer is een beleggingsvorm die speciaal bedoeld is voor een selecte groep relaties van ABN AMRO. ABN AMRO Vermogensbeheer onderscheidt 5 exact gedefinieerde beleggersprofielen (‘Behoudend’, ‘Behoedzaam’, ‘Balans’, ‘Groei’ en ‘Ambitieus’). Bij elk profiel past een beleggingsportefeuille met bijbehorend risico en bijbehorende rendementsverwachting.

ABN AMRO Vermogensbeheer is mogelijk vanaf een vrij belegbaar vermogen van € 100.000. Het vermogen wordt belegd in beleggingsfondsen of wordt aangehouden in liquide middelen. ABN AMRO Vermogensbeheer rekent voor deze dienstverlening een jaarlijkse vaste vergoeding van € 600 en een percentage (0,36%) van het belegd beheerde vermogen. Daarnaast betaalt u de aan- en verkoopkosten voor beleggingsfondsen bij mutaties in de beleggingsportefeuille.
Het vermogensbeheer team van ABN AMRO voert een actief beleid. Zij optimaliseren voortdurend de verhoudingen tussen aandelen, obligaties, liquiditeiten en onroerend goed.
ABN AMRO richt zich op mensen die geen zin of tijd hebben hun eigen vermogen te beheren, gemak en rust al belangrijke drijveren hebben en zoals gezegd meer dan € 100.000 vermogen hebben.
U draagt bij ABN AMRO Vermogensbeheer het beheer over uw portefeuille per volmacht over aan ABN AMRO.
Een revisiegesprek met uw beleggingsadviseur vindt minimaal één keer per jaar plaats. Eens per kwartaal ontvangt u een persoonlijk en uitgebreid performance verslag. Via internet bankieren kunt u de waardeontwikkeling van uw vermogen blijven volgen.
Lees de brochure van ABN AMRO Vermogensbeheer.

Comments are closed.