Alex Vermogensbeheer

alexAlex Vermogensbeheer is een jonge, ‘nieuwe stijl’ vermogensbeheerder. De minimale inleg bij Alex Vermogensbeheer bedraagt € 25.000. Alex Vermogensbeheer belegt in een selectie van 500 (individuele) Europese aandelen en obligaties. Het vermogensbeheer bij Alex wordt door de aanbieder zelf betiteld als actief. Dit resulteert gemiddeld in circa 25 tot 30 transacties op jaarbasis.


Alex Vermogensbeheer kosten
Alex Vermogensbeheer berekent een onkostenvergoeding van 0,9% van uw belegd vermogen per jaar. Deze kosten zijn inclusief transactiekosten, administratiekosten, aparte advieskosten, beheerkosten, bewaarloon, in- en uitstapkosten en dergelijke.
Prestatievergoeding
Naast deze kosten hanteert Alex Vermogensbeheer een prestatievergoeding van 10% per jaar over de behaalde winst. In tegenstelling tot bij menig ander vermogensbeheerders is er bij Alex een directe verhouding dus de vergoeding en uw rendement.
Beleggingsstrategie
Alex Vermogensbeheer hanteert bij het bepalen van haar beleggingsstrategie gebruik van een 5-tal beleggingsprofielen, te weten ‘Defensief’, ‘Behoedzaam’, ‘Offensief’, ‘Speculatief’ en ‘Zeer speculatief’.
Ga naar de site voor meer informatie over Alex Vermogensbeheer.
Winnaar Gouden Stier
Alex Vermogensbeheer werd in 2010 beloond met de Gouden Stier publieksprijs.
Ervaringen Alex Vermogensbeheer
Wij zijn altijd zeer benieuwd naar ervaringen met vermogensbeheerders. Deel uw ervaringen met Alex Vermogensbeheer met ons. Wij zullen de reviews in de toekomst op onze site zetten.
Als u de kosten van Alex Vermogensbeheer wilt vergelijken, dan verwijzen wij u naar onze vermogensbeheervergelijking.
Online demonstratie of brochure aanvragen
U kunt bij Alex een online presentatie aanvragen om nader kennis met hen te maken. Uiteraard is het ook mogelijk een brochure aan te vragen.

Bezoekadres
Alex Vermogensbank
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam

Comments are closed.