Roemer Kamp & Partners

Roemer Kamp & Partners Vermogensbeheer staat voor: Beleggen en ’s nachts rustig kunnen slapen. Groei in kleine stappen met beloning naar prestatie.

Naast vermogensbeheer bieden zij financiële planning aan. Cliënten krijgen volledig inzicht in hun financiële situatie, gezamenlijk wordt er gekeken naar de haalbaarheid van de wensen.

De beleggingsstrategie wordt gekenmerkt door het risico zo laag mogelijk te houden middels een spreiding en door niet te beleggen in individuele aandelen of obligaties. Er wordt vooral gestuurd op lage onderlinge samenhang van de beleggingen in de portefeuilles. Onafhankelijk worden de beleggers wereldwijd geselecteerd, met grote voorkeur voor een behoudende stijl. Veel investeringen die Roemer Kamp & Partners doet voor haar cliënten hebben hetzelfde
uitgangspunt als de beheerder zelf.

Hierbij staat centraal dat het vermogen onder beheer haar waarde behoudt en daarnaast rendement wordt gerealiseerd, of te wel het behalen van een absoluut rendement.

Roemer Kamp & Partners streeft ernaar om ieder jaar een positief rendement te behalen van meer dan 4% netto. Zij worden hier ook op afgerekend. Roemer Kamp & Partners verdient niet aan uitgevoerde transacties en heeft geen “eigen” producten. De basisfee bedraagt 0,124% per kwartaal plus een performancefee van 0,124% boven de 4% netto resultaat per jaar.

Minimuminleg vermogensbeheer: € 250.000,-

Contactgegevens
Roemer Kamp & Partners Vermogensbeheer
Wilhelminastraat 50
2011 VN Haarlem
023 – 5173106
www.roemerkamp.nl

Comments are closed.