SNS Securities

Vermogensbeheer bij SNS Securities is mogelijk vanaf € 150.000. Het risicoprofiel en de periode waarin het geld kan worden belegd, wordt bij SNS Securities als uitgangspunt genomen. Bij de inrichting van de beleggingsportefeuille wordt een keuze gemaakt uit verschillende beleggingssoorten, zoals aandelen, beleggingsfondsen, opties, trackers, staats- en bedrijfsobligaties. Hierbij wordt door SNS Securities een onderscheid gemaakt tussen Individueel Vermogensbeheer en Duurzaam Vermogensbeheer.

Bij Individueel Vermogensbeheer wordt voornamelijk belegd in Europese aandelen en obligaties. Bij Duurzaam Vermogensbeheer bestaat de portefeuille vooral uit indivudele aandelen en obligaties die voldaan aan criteria voor duurzaam beleggen. Dit zijn de 3P-criteria, namelijk People, Planet en Profit.
Voor het beheer van uw vermogen hanteert SNS Securities een All-in fee. Bij een All-in fee worden de kosten van bewaarloon, beheerfee en transactiekosten in een keer voldaan. Uitgezonderd de aan SNS Securities in rekening gebrachte kosten van derden. Voor het beheer van de beleggingsportefeuilles gelden onderstaande All-in beheer vergoedingen, te berekenen op jaarbasis over de actuele waarde:
Vermogensomvang All-in fee
Vanaf € 150.000 tot € 250.000 1,50%
Over het meerdere tot € 500.000 1,25%
Over het meerdere tot € 2.000.000 1,10%
Over het meerdere 0,90%

Interactive Whiteboards by PolyVision

Beheervergoedingen zijn exclusief BTW en worden pro rata per kwartaal achteraf in rekening gebracht. Van de All-in fee is 40% met BTW belast.

Comments are closed.