Triodos Bank

Vermogensbeheer door Triodos Bank Private Banking is mogelijk vanaf € 300.000. Hierbij wordt rechtstreeks belegd in de meest duurzame beursgenoteerde aandelen en obligaties. Voordelen van duurzaam beleggen volgens de Triodos Bank is:
  • Gunstig rendement. Het rendement op duurzaam beheerde beleggingsportefeuilles is goed te vergelijken met niet-duurzaam beheerde portefeuilles. Het verleden heeft uitgewezen dat geen structurele afwijkingen optreden.
  • Relatief beperkt risico. Want duurzame ondernemingen worden gemiddeld genomen beter geleid. Dus is de kans op controverses en excessen kleiner.
  • Positief maatschappelijk rendement . U draagt bij aan een duurzamere samenleving.

De vaste tarieven voor Vermogensbeheer bij Triodos Bank zijn als volgt:
Inleg %
Tot € 1 miljoen 1
€ 1 – 2,5 miljoen 0,75
€ 2,5 – 5 miljoen 0,5
€ 5 – 10 miljoen 0,4
Boven € 10 miljoen 0,3

Interactive Whiteboards by PolyVision

Daarna gelden de volgende variabele kosten:
Kosten %
Transactiekosten aandelen binnenland 0,55
Transactiekosten aandelen buitenland 0,85
Transactiekosten obligaties binnenland 0,20
Transactiekosten obligaties buitenland 0,85
Bewaarloon tot € 45.000 0,20
meerdere tot € 225.000 0,10
meerdere tot € 2,25 miljoen 0,05
meerdere tot € 4,5 miljoen 0,04
meerdere 0,02

Comments are closed.