Wijs & van Oostveen

Wijs & van Oostveen zorgt al ruim 20 jaar voor het vermogen van haar cliënten. Hierbij staan persoonlijke service, een doordachte aanpak en heldere afspraken centraal. Met een team van betrouwbare, ervaren en deskundige specialisten geeft Wijs & van Oostveen uw vermogen de tijd en toewijding die het verdient. U kunt met Wijs & van Oostveen een samenwerking aangaan op basis van vermogensbeheer of beleggingsadvies. Een beheerrelatie houdt in dat u Wijs & van Oostveen inschakelt om de zorg uit handen te nemen. Binnen het afgesproken raamwerk wordt door Wijs & van Oostveen de portefeuille onderhouden, in lijn met het gekozen beleggingsprofiel en de vooraf afgesproken uitgangspunten. De frequentie van het contact met de beheerder of beleggingsadviseur is vervolgens afhankelijk van uw persoonlijke wensen en zal plaatsvinden op het door u gewenste tijdstip.

Bij een beleggingsrelatie maakt u gebruik van de dienstverlening van Wijs & van Oostveen zonder dat u de touwtjes uit handen geeft. Wijs & van Oostveen zal pas transacties doorvoeren, nadat u de goedkeuring hiervoor heeft gegeven. Zonder uw goedkeuring vinden er derhalve geen transacties plaats.
Op basis van uw beleggingsdoelstelling, financiële positie, risicobereidheid, kennis en ervaring wordt in overleg met u een beleggingsprofiel bepaald en samengevat in een cliëntrapport. Aan de hand van deze rapportage krijgt u inzicht in (a) de mate waarin u een realistische kans maakt om uw beleggingsdoelstelling te behalen en (b) welk beleggingsprofiel optimaal op uw situatie aansluit. Vervolgens stelt Wijs & van Oostveen in overleg met u een breed gespreide portefeuille samen, bestaande uit diverse financiële instrumenten (obligaties, aandelen, opties, etc.).
Wijs & van Oostveen laat zich vergoeden op basis van een performance fee. Op deze manier worden de inkomsten van Wijs & van Oostveen gekoppeld aan uw beleggingsresultaat. Deze variabele vergoeding is gelijk aan 10% van de waardetoename van uw beleggingsportefeuille per half jaar na aftrek van transactie-, administratiekosten en bewaarloon. Het genoemde percentage is exclusief btw.

Contactgegevens

Wijs & van Oostveen
Herengracht 493
1017 BT AMSTERDAM
Tel. 020 – 638 82 26
www.wijs.nl

Comments are closed.