Vermogensbeheer vergelijking

Via onderstaande tabel kunt u de verschillende vermogensbeheerders op basis van tarieven/kosten en voorwaarden met elkaar vergelijken. Klik op de titel voor de door u gewenste sortering in de vermogensbeheer vergelijking. Als u opmerkingen of vragen heeft omtrent onderstaande vermogensbeheer vergelijking kunt u contact met ons opnemen.Vermogensbeheerder Minimum bedrag
(in euro)
Vaste (beheers)vergoeding
(%)
Opmerkingen
Alex Vermogensbeheer 25.000 0.9 Naast de vaste beheersvergoeding wordt een prestatievergoeding van 10% over de behaalde winst gehanteerd.
Rabobank 80.000 0.8 – 1.5 De beheerskosten zijn afhankelijk van het doelrisicoprofiel en de omvang van uw ingelegde vermogen.
ABN AMRO 100.000 € 600 + 0.36 Exclusief percentage voor aan- en verkoopkosten bij mutaties binnen uw effectendepot.
Roemer Kamp & Partners 250.000 0,124% kwartaal + performance fee Exclusief percentage voor aan- en verkoopkosten bij mutaties binnen uw effectendepot.
Friesland Bank 20.000 – 1.000.000 0.50 – 1.1 De beheersvergoeding is afhankelijk van de (minimale) omvang van uw vermogensomvang en is exclusief een percentage van de transactiekosten.
Fintessa Vermogensbeheer 100.000 1 Exclusief percentage voor aan- en verkoopkosten bij mutaties binnen uw effectendepot.
AFS Vermogensbeheer 100.000 1 – 1.5 Exclusief percentage voor aan- en verkoopkosten bij mutaties binnen uw effectendepot.
SNS Securities 150.000 0.5 – 1.80 Hoogte van percentage is afhankelijk van de vermogensomvang. SNS Securities maakt een onderscheid tussen beheer- en all-in beheer fee
Ohpen Vermogensbeheer 0 0,5% 0,5% aan- en verkoopkosten
Optimix Vermogensbeheer 1.000.000 0.5 – 0.75 Percentage is afhankelijk van uw vermogensomvang en exclusief transactiefee voor vastrentende waarden en overige effecten.
Van Lanschot Bankiers 250.000 0.5 – 1.15 Beheerfee is afhankelijk van het gekozen risicoprofiel.
Petercam 25.000 0.6 en minimaal € 600 bewaarloon Beheersvergoeding is exclusief transactiekosten.
ASN Bank 250.000 0.6 – 1.5 Beheersvergoeding is afhankelijk van uw vermogensomvang en exclusief transactiekosten.
Triodos Bank 300.000 0.3 – 1.0 Beheersvergoeding is afhankelijk van uw vermogensomvang en exclusief transactiekosten en bewaarloon.
GE Artesia Bank 500.000 0.5 – 0.7 met een jaarlijks minimum van € 3.750 Beheersvergoeding is afhankelijk van uw vermogensomvang en exclusief transactiekosten.
Robeco Vermogensbeheer 50.000 0.6 + maandelijks € 40
Brand New Day 0 0.50 – 0.59 Geschatte niet zichtbare kosten bedragen 0.018% (alleen bij indexfondsen)
Meesman Investment Index 0 0.30 – 0.65 Afhankelijk van het Indexfonds waarin belegt wordt. Voor transactie wordt 0.5% van de transactie in rekening gebracht.
Wijs & van Oostveen 225.000 0 Een performance fee van 10% over de waardetoename per half jaar na aftrek van transactie-, administratiekosten en bewaarloon
Robein Vermogensbeheer 75.000 1.20 Ieder kwartaal betaalt u een all-in beheervergoeding van 0,3% over de waarde van uw belegd vermogen
ING Private Banking 500.000 € 1.000 + 0.1 – 1.0 U betaalt één servicefee. U betaalt geen aparte transactiekosten of bewaarloon, ongeacht het aantal transacties. U betaalt wel transactiekosten voor het openen van optieposities
The Index People 40.000 0.2 – 0.5 Beheersvergoeding is afhankelijk van de hoogte van het belegd vermogen en exclusief 0.16% bewaarloon.
Velthuyse & Mulder Vermogensbeheer 100.000 U betaalt een prestatievergoeding van 10% over de netto toename van uw portefeuille. Deze vergoeding is exclusief transactiekosten, zoals aan- en verkoopkosten

Comments are closed.